W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach odbyła się kolejna edycja programu psychokorekcyjnego dla skazanych z art. 178a Kodeksu Karnego

Zgodnie z §5 Zarządzenia nr 19/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach zakończyła się kolejna edycja programu psychokorekcyjnego dla skazanych z art. 178a kodeksu karnego odbywających karę więzienia za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu. Podstawowym celem programu było uświadamianie skazanym negatywnych następstw jazdy pod wpływem alkoholu, zdobycie wiedzy na temat konsekwencji prawnych oraz pokazanie szkodliwego wpływu alkoholu na sposób funkcjonowania człowieka i jego sprawność psychomotoryczną. Podjęcie działań w kierunku utrzymania abstynencji, poznanie pojęcia asertywności, systematyczne ćwiczenie radzenia sobie z w/w problemem, przyczynia się do dokonania stosownych zmian w stylu życia pod hasłem: „Piłem, nie jadę”. Efektem końcowym programu było zdobycie wiedzy na temat konsekwencji prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, wyeliminowanie stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie, poznanie reakcji własnego organizmu po spożyciu alkoholu oraz jego wpływu na sprawność psychofizyczną, a przede wszystkim wyeliminowanie tego społecznie niepożądanego zjawiska. Zrealizowany program został przyjęty z dużym zainteresowaniem przez osoby odbywające karę.

 

 

tekst: kpt. Rafał Kita

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej