3-go Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, co miało na celu zapobieżenie możliwości przekupstwa biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Osadzeni przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach w ramach zajęć własnych oraz kształtowania postawy pro obywatelskiej w celu upamiętnienia Uchwalonej 3 Maja 1791 roku Konstytucji na Sejmie Czteroletnim, wykonali prace plastyczne. Świętowanie tej ważnej daty, wzmacnia postawy patriotyczne, tak ważne w dzisiejszym świecie, a także daje możliwość przypomnienia sobie jednych z najważniejszych faktów zapisanych w historii kraju.

 

Tekst: mł. chor. Karolina Miękus

Zdjęcia: por. Michał Świątek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej