W dniu 11 listopada w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach odbył się uroczysty apel z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W uroczystości uczestniczyli zarówno skazani, jak i funkcjonariusze Służby Więziennej. Wspólnie odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy, zaprezentowano wiersze, teksty i pieśni patriotyczne. Podniesiono biało czerwoną flagę do góry, tym samym oddając hołd bohaterom walczącym o wolną Polskę i dziękując za niepodległość. Po oddaniu czci, w słowach skierowanych do uczestników przypomniano o odpowiedzialności, jaką na każdego z nas nakłada fakt bycia Polakiem. 

Apel stanowił doskonałą lekcję patriotyzmu dla wszystkich obecnych, bo patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się nim także na co dzień wtedy, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach. Patriotyzm to miłość ojczyzny, a ojczyzna to ludzie, kultura, historia, religia oraz obyczaje, w których wyrośliśmy. Przejawia się on również w trosce o dobre imię ojczyzny, do czego zorganizowana uroczystość nawiązywała.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Katarzyna Surowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej