Pamiętamy o poległych bohaterach z regionu.

Kilka dni przed uroczystymi obchodami dnia Wszystkich Świętych skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach po raz kolejny uporządkowali miejsca upamiętniające poległych w trakcie II wojny światowej na Cmentarzu Komunalnym w Pionkach.

Celem i główną ideą tej akcji jest budowanie świadomości obywatelskiej, w tym patriotycznej i historycznej oraz kultywowanie i pielęgnowanie pamięci o polskich żołnierzach, także tych którzy są związani z historią danego miejsca, regionu i społeczności poległych w walkach za Ojczyznę.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Michał Świątek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej