Skazani przeprowadzili akcję odśnieżania

Zima, jak co roku zaskoczyła drogowców, ale nie tylko. Intensywne opady śniegu sprawiły, że władze kilku placówek oświatowych zgłosiły się do Dyrektora Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie z prośbą o oddelegowanie skazanych do pomocy przy odśnieżaniu. Skazani z oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej w ciągu trzech dni odwiedzili m.in. Dom Dziecka w Piławie Górnej, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej, Dom Dziecka w Pieszycach. Za każdym razem osadzeni podejmowali się czynności mających na celu odśnieżenie chodników i placów oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie placówek oświatowych, przywrócenie ich użyteczności.

Podjęte przez Służbę Więzienną działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców podczas przemieszczania się.

 

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Skazani są kierowani do nieodpłatnej pracy na rzecz instytucji oświatowych, znajdujących się na terenie miasta i powiatu oraz uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych organizowanych poza terenem jednostki.

 

tekst: por. Przemysław Gadomski

fotografie: mjr Łukasz Zamerski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej