Dyrektor przekazał maseczki służące ochronie mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie ppłk Marek Geciów przekazał na ręce Starosty Pana Grzegorza Kosowskiego 1500 sztuk maseczek. Maseczki zostały wykonane przez osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie i w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej w ramach realizowanych w jednostce dwóch programów społecznej readaptacji skazanych pod nazwą „Maskarada” i „Zamaskowani”. Maseczki ochronne zostaną przeznaczone dla pracowników jednostek organizacyjnych, podległych starostwu oraz dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

Współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie i Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie przebiega w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobistego mieszkańców poprzez nieodpłatne przekazanie im maseczek ochronnych, służących zapobieganiu i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się zagrożenia związanego z COVID-19.

 

tekst: por. Przemysław Gadomski

foto: mł. chor. Karolina Pawlak, por. Przemysław Gadomski

https://doba.pl/ddz/artykul/maseczki-ochronne-od-aresztu-sledczego-w-dzierzoniowie/45785/0

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej