Uczniowie klasy III z Zespołu Szkół nr 3 imienia Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie odwiedzili jednostkę penitencjarną. Wizyta ta pozwoliła uczestnikom zapoznać się ze sposobem funkcjonowania Służby Więziennej.

W dniu 5 grudnia 2023 roku odbyła się lekcja wychowacza dla uczniów szkoły średniej. W spotkaniu zorganizowanym na terenie jednostki wzięło udział 20 uczniów oraz wychowawczyni, Pani Edyta Leszczyńska. Zostali oni zapoznani z rodzajami i typami zakładów karnych oraz różnicami wynikającymi z infrastruktury i stosowanych systemów zabezpieczeń. Ponadto Kierownik Działu Ochrony chor.sztab. Marcin Kita szczegółowo omówił strukturę organizacyjną jednostki, główne zadania realizowane przez Służbę Więzienną, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczeństwu i jednostce penitencjarnej oraz praworządnemu i humanitarnemu wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Poruszone zostały kwestie związane z naborem do Służby Więziennej oraz wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci.

W trakcie spotkania omówiono korzyści, jakie płyną z podjęcia nauki i zatrudnienia w formacji umundurowanej.

Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących codziennych obowiązków funkcjonariuszy.

 

https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-Inspektorat-Sluzby-Wieziennej-w-Opolu

 

tekst: kpt. Przemysław Gadomski

fotografie: szer. Agnieszka Lemieszek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej