Skazani przygotowywali pomieszczenia w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie

W powiecie dzierżoniowskim kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się w poniedziałek 11 kwietnia, a zakończyła się 29 kwietnia. W tym roku objęła mężczyzn urodzonych w 2003 roku. W ramach współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie i Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie, skazani pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych uczestniczyli w przedsięwzięciach mających na celu dostosowanie pomieszczeń pozostających w dyspozycji starostwa do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Obecnie, w dniach 4 - 6 maja, osadzeni porządkowali je i przywrócili do stanu poprzedniego. Niezbędne okazało się również odświeżenie pomieszczeń poprzez wykonanie drobnych prac malarskich.

 

tekst / fotografie: por. Przemysław Gadomski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej