Skazani pomagali osobom niewidomym w organizacji imprezy kulturalno-sportowej

W dniu 9 czerwca 2022 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie odbył się XXII Integracyjny Piknik Dolnośląski, zorganizowany przez Zarząd Koła Dzierżoniów – Polski Związek Niewidomych. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych i pod nadzorem wychowawcy grupa osadzonych z OZ Piława Dolna pomagała w organizacji wydarzenia. Podczas pikniku odbył się między innymi pięciobój sportowy, quiz wiedzy o Dolnym Śląsku oraz konkurs artystyczny: śpiew, recytacja wierszy, monologi. Skazani pomagali organizatorom przy przeprowadzeniu pięcioboju sportowego i przy wydawaniu poczęstunku, a także zabezpieczali od strony technicznej teren rozgrywek sportowych i zajęć kulturalnych. Skazani chętnie uczestniczyli w zajęciach, mieli możliwość innego spojrzenia na świat, z perspektywy osób niewidomych i słabowidzących. Ponadto uzyskali wiedzę jak osoby z dysfunkcją narządu wzroku funkcjonują na co dzień, jak zauważać i rozumieć ich potrzeby.

 

tekst / fotografie: por. Przemysław Gadomski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej