Dyrektor po raz kolejny przekazał maseczki służące ochronie mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego

W dniu 29 czerwca 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie ppłk Marek Geciów przekazał na ręce Starosty Pana Grzegorza Kosowskiego kolejną partię, tym razem 3500 sztuk maseczek. Maseczki zostały wykonane przez osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie i w Oddziale Zewnętrznym w Piławie Dolnej w ramach realizowanych w jednostce dwóch programów społecznej readaptacji skazanych pod nazwą „Maskarada” i „Zamaskowani”.

Porozumienie zawarte pomiędzy aresztem i starostwem zakładało uszycie 5000 sztuk maseczek i zostało zrealizowane w dwóch etapach poprzez przekazanie 1500 sztuk i 3500 sztuk maseczek. Przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie analiza grup docelowych wykazała, że należy przygotować maseczki w różnych rozmiarach, aby dostosować się do potrzeb różnych odbiorców. Osadzeni w Dzierżoniowie i w Piławie Dolnej szyli maseczki w trzech rozmiarach według dostarczonych norm i wzorów. Łącznie uszyto 2000 szt. maseczek małych, 2000 szt. maseczek średnich i 1000 szt. maseczek dużych.

Maseczki ochronne zostaną przeznaczone dla pracowników jednostek organizacyjnych, podległych starostwu oraz dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

Współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie i Aresztem Śledczym w Dzierżoniowie przebiega w ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobistego mieszkańców poprzez nieodpłatne przekazanie im maseczek ochronnych, służących zapobieganiu i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się zagrożenia związanego z COVID-19.

 

tekst: por. Przemysław Gadomski

foto: mł. chor. Olga Troczyńska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej