20 -22 kwietnia br. w Szczyrku odbyły się 12 Ogólnopolskie Warsztaty Niesienia Posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, których organizatorem był Region AA Galicja. Do udziału w warsztatach ponownie zaproszono przedstawicieli Służby Więziennej.

Okręg opolski reprezentował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba wraz z ośmiorgiem psychologów i opiekunów grup AA z: Oddziału Zewnętrznego w Turawie i Oddziału Zewnętrznego w Opolu Aresztu Śledczego w Opolu, Zakładu Karnego w Kluczborku, Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, Zakładu Karnego w Nysie oraz Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

W trakcie spotkania 21 kwietnia br. przedstawiciele OISW w Krakowie oraz OISW w Rzeszowie omówili współdziałanie z grupami AA w jednostkach penitencjarnych ich okręgów oraz przybliżyli uczestnikom warsztatów cele oraz formy oddziaływań podejmowanych w tym zakresie przez Służbę Więzienną.

W dalszej części warsztatów mieliśmy okazję wysłuchać przemyśleń i refleksji przedstawicieli Wspólnoty AA, niosących posłanie do skazanych uzależnionych od alkoholu, odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych w różnych rejonach Polski. Zwrócili oni uwagę na dobrze układającą się współpracę z funkcjonariuszami Służby Więziennej, a także na duże zaangażowanie psychologów, wychowawców oraz przedstawicieli administracji zakładów karnych w rozwój przywięziennych grup AA. Omówione i przedyskutowane zostały także trudności i problemy, jakie pojawiają się w toku tak istotnej współpracy. Zarówno uczestniczący w rozmowie przedsatawiciele AA, jak i obecni na spotkaniu funkcjonariusze Służby Więziennej, wspólnie starali się wypracować jak najefektywniejsze formy i metody dalszej współpracy na rzecz rozwoju ruchu trzeźwościowego na terenie jednostek penitencjarnych.

W trakcie panelu dyskusyjnego, poświęconego współpracy Służby Więziennej ze Wspólnotą AA, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba, odnosząc się do praktycznych przykładów, omówił formy współpracy pomiędzy jednostkami okręgu opolskiego, a przedztawicielami grup AA. Odpowiedział również na liczne pytania osób niosących posłanie do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, wyjaśniając kwestie formalne, związane z podejmowaniem tego typu oddziaływań. W trakcie swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na niezwykle ważną rolę posłannictwa niesionego przez przedstawicieli AA dla realizowanych przez Służbę Więzienną działań resocjalizacyjnych.

Warszraty w Szczyrku przepełnione były ideą wymiany doświadczeń, dzielenia się spostrzeżeniami i refleksjami odnośnie realizacji wspólnego celu, jakim jest szerzenie życia w duchu trzeźwości. Podjęte ustalenia oraz obustronnie wyrażana chęć współdziałania daje nadzieję, że dalsza współpraca między Wspólnotą AA a Służbą Więzienną będzie nadal układać się prawidło i przyniesie wiele korzyści skazanym uzależnonym od alkoholu, prowadząc ich do powrotu do grona pełnoprawnych i wartościowych członków społeczeństwa.

Dziękujemy Przyjaciołom z AA za zaproszenie do Wspólnoty. Do zobaczenia w trakcie kolejnych warsztatów.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Dawid Makowski

Film - Współpraca Służby Więziennej ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików - dostępny w załączniku poniżej

slajd_aa.jpg

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej