15 września br. w Oddziale Zewnętrznym w Opolu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie profilaktyczne, skierowane do osadzonych. Dzięki współpracy kadry penitencjarnej z przedstawicielami Fundacji „Brama” z Opola zaangażowano skazanych do udziału w projekcie profilaktycznym o nazwie „Skazany na Wolność”.

Uczestniczący w spotkaniu osadzeni mieli okazję wysłuchać emocjonalnych prelekcji, świadectw osób, które przebyły drogę walki z nałogami oraz odbywały w przeszłości karę pozbawienia wolności. Dowiedzieć się, jak sobie radzić z własnymi słabościami i przekuwać je na sukcesy życiowe. Jak czuć się spełnionym w dążeniu do wolności, nawet w trakcie odbywania kary. Skazani mogli poczuć i nauczyć się, że człowiek, który zbłądził ma szansę powrócić do normalności i życia w społeczeństwie bez popełniania kolejnych przestępstw i w trzeźwości.

W dalszej części spotkania skazani uczestniczyli w koncercie muzyki hip-hopowej. Gwiazdą 'imprezy' był raper o pseudonimie Augustyn, który uraczył słuchaczy własnymi kompozycjami i przemyśleniami wynikającymi z życiowych doświadczeń tj. życia z uzależnieniami i walki o utrzymanie trzeźwości. Po koncercie muzycy rozdali osadzonym autografy i płyty z muzyką hip-hopową z tzw. dobrym przekazem oraz książki o tematyce prozdrowotnej.

Projekt „Skazany na Wolność” doskonale wpisuje się w prowadzone przez kadrę penitencjarną oddziaływania profilaktyczne. W sposób przystępny dla osadzonych opisuje problematykę uzależnień oraz z dużą dozą naturalności i bezpośredniości wskazuje uczestnikom drogę do zachowania trzeźwości. Projekt stanowił doskonałe uzupełnienie podejmowanych wobec skazanych działań terapeutycznych i motywujących do zmiany oraz przewartościowania własnego sposobu życia.

Projekt dofinansowano ze środków pozyskanych z  Ministerstwa Sprawiedliwości.  Realizatorem projektu jest Fundacja Brama, a jego koordynatorem Piotr Szwędrowski.  

Tekst i zdjęcia: st. szer. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej