Umożliwiając zatrudnienie, Służba Więzienna stwarza skazanym warunki do zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Pracując w Oddziale Zewnętrznym w Opolu, nabywają doświadczenia zawodowego.

25 października br.  Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu mjr Artur Malczyk podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z Krzysztofem Wieczorkiem, reprezentującym firmę „Eltechnik” Adam Kula. Przedsiębiorstwo ma siedzibę w Falmirowicach. Produkuje wiązki elektryczne do samochodów.

Jest to kolejna umowa zwiększająca zatrudnienie odpłatne osadzonych. Produkcja realizowana będzie na terenie Oddziału Zewnętrznego w Opolu.  Aby umożliwić zatrudnienie wewnątrz jednostki zaadoptowano na ten cel pomieszczenia po dawnych celach mieszkalnych. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia produkcji.

Na początku zatrudnionych zostanie 5 osadzonych. Docelowo przy produkcji wiązek elektrycznych pracować będzie 10 skazanych. Są to osoby, które nie mogą być zatrudnienione poza terenem więzienia. Dzięki podjętej pracy skazani będą mieli możlwiość uregulowania zobowiązań finansowych, co pozytywnie wpłynie na sytuację materialną ich rodzin.

Tekst i zdjęcia: st. szer Dawid Makowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej