Kadra Oddziału Zewnętrznego w Opolu od wielu lat aktywnie współpracuje z Fundacją Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Współpraca ta realizowana jest na wielu płaszczyznach, które łączy wspólny cel - dążenie do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

16 czerwca br. po raz kolejny włączyliśmy się do pomocy w organizacji Festynu Fundacji pod nazwą "Pomoc ma Moc”, który odbył się na Placu Wolności w Opolu. Z inicjatywy wychowawców opolskiego oddziału zewnętrznego skazani wsparli Fundację poprzez przygotowanie sceny, rozstawianie stanowisk promocyjnych i gastronomicznych, a także pomoc we wszelkich niezbędnych pracach porządkowych i organizacyjnych, mających na celu zabezpieczenie techniczne festynu.

Osadzeni poprzez aktywne i dobrowolne uczestnictwo w tym ważnym dla podopiecznych Fundacji wydarzeniu, nie tylko wspomogli jej działanie, ale także mieli możliwość współpracy z osobami przepełnionymi pasją, radością i miłością do ludzi. Uczyli się od nich optymizmu i dążenia do celu mimo przeciwności losu.  Dawali swoją moc podopiecznym Fundacji, ale i od nich otrzymali dużo siły niezbędnej do zmiany swojego życia na lepsze.

Tekst: ppor. Dawid  Makowski
Zdjęcia: por. Jakub Graczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej