W październiku br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu przeprowadzono autorski program poświęcony przeciwdziałaniu agresji i przemocy, skierowany do osadzonych wykazujących deficyty w kontrolowaniu złości.

Program realizowany był w ramach porozumienia ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Opolu. Uczestniczyli w nim skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Opolu.

Trening przeprowadzony został przez trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji programów korekcyjno – edulkacyjnych zgodnie z uznanymi metodami i technikami. W grupie podstawowej w zajęciach uczestniczyło 12 osadzonych. W grupie treningu pogłębionego kolejnych 12 skazanych. Zajęcia o charakterze treningowym realizowane były metodą aktywnego uczestnictwa, dyskusji, elementów treningu umiejętności społecznych oraz treningu wnioskowania moralnego.  

W trakcie trwania zajęć osadzeni poznawali i doskonalili umiejętności społeczne niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu, rozwijali samokontrolę uczyli się technik konstruktywnego rozładowania napięcia emocjonalnego. Zdobyli wiedzę na temat własnych zachowań agresywnych, ich etiologii, przyczyn i mechanizmów powstawania.


Dzięki udziałowi w treningu skazani mieli możliwość przyjrzenia się swoim zasobom indywidualnym, predyspozycjom oraz własnemu systemowi wartości społecznych, moralnych, także zweryfikować go na forum grupy. Uczestnicy wnikliwie analizowali indywidualne systemy przekonań, które warunkują powstawanie wzorców i schematów osobowościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w systemie społecznym.

Tekst i zdjęcie: ppor. Dawid Makowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej