Informujemy, że na podstawie decyzji Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wydanej w dniu 30 grudnia 2019 r. (nr pisma BIS.404.333.2019.MK), w okresie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. działalność Oddziału Zewnętrznego w Opolu zostaje zawieszona.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej