Kontakty z osobami najbliższymi odgrywają istotną rolę w procesie resocjalizacji skazanych. Spotkania z rodziną zaspokajają bowiem podstawowe potrzeby emocjonalne osadzonych tj. poczucie bliskości i bezpieczeństwa.

Ponadto bliscy stanowią dla osadzonego często jedyny łącznik ze światem zewnętrznym i społeczeństwem, są źródłem informacji o zmianach zachodzących poza murami więziennymi. Osłabienie więzi rodzinnych może przyczynić się do wzrostu trudności w adaptacji do wymagań środowiska zewnętrznego po zakończeniu izolacji więziennej. Natomiast systematyczny i regularny kontakt z osobami najbliższymi pozytywnie wpływa na efektywność podejmowanych wobec skazanych oddziaływań readaptacyjnych.
 
Na widzenia poza osobami dorosłymi przychodzą często dzieci, także i te najmłodsze. Odwiedzanie rodzica w zakładzie karnym  jest dla nich sytuacją niełatwą i niecodzienną. Aby złagodzić trudności i stres z tym związany, w sali widzeń Oddziału Zewnętrznego w Opolu od kilku lat funkcjonuje kącik dla dzieci. Jest on wyposażony w zabawki, książki i gry planszowe, które są regularnie wykorzystywane przez skazanych ojców oraz ich pociechy.

W ostatnim okresie sala widzeń tutejszej jednostki została odremontowana, kącik dla dzieci odnowiony, a na ścianach pojawiły się rysunki bajkowych postaci. Wykonane zostały one dzięki inicjatywie wychowawcy ppor. Bernadety Ławrynowicz, która zmotywowała  jednego z osadzonych, przejawiających uzdolnienia rysownicze i malarskie do wykonania prac dekoracyjnych na ścianach przylegających do kącika dziecięcego. Materiały do wykonania rysunków zostały zakupione przez administrację jednostki. Skazany wykazał się dużym zaangażowaniem i zdolnościami plastycznymi, co codziennie doceniane jest  przez najmłodszych odwiedzających.  

Tekst i zdjęcia: ppor. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej