W wyniku podjętych działań, zmierzających do wzrostu zatrudnienia skazanych, Oddział Zewnętrzny w Opolu pozyskał nowego kontrahenta. Umowa została zawarta pomiędzy Aresztem Śledczym w Opolu, reprezentowanym przez dyrektora ppłk Artura Malczyka a firmą Piotrowa Gospodarstwo Rolne z Niemodlina, której reprezentantem był Andrzej Nowakowski.

Grupa do 10 skazanych została zatrudniona odpłatnie na terenie jednostki przy produkcji ekologicznych słomek do napojów. Utworzenie nowych miejsc pracy wpisuje się w rządowy program "Pracy dla więźniów", dzięki czemu osadzeni będą mogli zarabiać, a co za tym idzie, umożliwi się im spłacanie ewentualnych zaległości finansowych, w postaci alimentów, zajęć komorniczych lub zaciągniętych i nie spłaconych kredytów i pożyczek. Ponadto dzięki zatrudnieniu skazani uczą się nawyku pracy, który w przyszłości ułatwi im powrót do pełnienia właściwych ról społecznych po opuszczeniu zakładu karnego.

Tekst: mjr Sławomir Bąk
Zdjęcia: chor. Janusz Zając

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej