Kolejni skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Starem Bornem i podlegającym mu Oddziale Zewnętrznym w Opatówku poddani zostają resocjalizacji poprzez sztukę.

Jednostka od lat udanie współpracuje w tym zakresie z Muzeum Regionalnym w Bobolicach. Osadzeni, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, systematycznie więc odwiedzają wystawy prezentowane w placówce. Jedną z nich jest dział „Sztuka Więzienna”, w której pokazany jest dorobek artystów zza krat. Uczestniczą też w prelekcjach na temat historii regionu wygłaszanych przez Bronisława Malinowskiego, pasjonata i znawcę historii, który kieruje muzeum. Mający zdolności manualne pomagają ponadto w odrestaurowywaniu przedmiotów przekazanych przez darczyńców, które później zwiedzający mogą podziwiać jako eksponaty.  
Ostatnio miało miejsce sformalizowanie kontaktów poprzez oficjalne podpisanie porozumienia pomiędzy stronami. Oprócz szefów Zakładu Karnego i   Muzeum Regionalnego, swój podpis pod nim złożyła też dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w którego strukturach działa placówka pielęgnująca ruchomy dorobek pokoleń tych ziem.  
Głównym celem porozumienia jest współpraca stron w procesie resocjalizacji więźniów. Droga do bycia lepszym poprzez kontakt ze sztuką, ma umożliwić skazanym po wyjściu na wolność funkcjonowanie w społeczeństwie bez naruszania norm prawnych i moralnych. Ponadto  wyrobić ma u nich poczucie odpowiedzialności, a także szacunku do historii i dorobku pokoleń oraz uwrażliwić na sztukę.   

tekst: kpt. Robert Trembowelski
zdjęcia: por. Karol Sadzik, kpt. Robert Trembowelski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej