Czy żniwa mogą trwać cały rok? Przykład Zakładu Karnego w Starem Bornem pokazuje, że tak.

Zaraz jednak dodajemy, że nie chodzi tu o zboże tylko wierzbę energetyczną. Borneński zakład słynie z jej uprawy,  dzięki czemu jest największą obszarowo jednostką penitencjarną w Polsce. Postawienie przed laty na wierzbę zamiast węgla, to nie tylko korzyści dla środowiska. To także zmniejszenie kosztów ogrzewana, a przede wszystkim praca dla skazanych, tak ważna w procesie ich resocjalizacji. Jeśli tylko nie przeszkadzają temu warunki atmosferyczne, wierzba pozyskiwana jest przez cały rok. Ścięta trafia do rębaka przerabiającego ją  na wióry, którymi zasilane są kotłownie z piecami na  biomasę w Starem Bornem i Oddziale Zewnętrznym w Opatówku.  - W zeszłym roku pozyskaliśmy 500 ton zrębek wierzby – informuje Krzysztof Panaszewski, zastępca kierownika działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Starem Bornem.

Tekst i zdjęcia: kpt. Robert Trembowelski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej