Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych konsekwentnie szkolimy i utrwalamy już zdobyte umiejętności - tym razem w zakresie strzelania.

Organizacja szkolenia dla całej załogi to nie lada przedsięwzięcie logistyczne obejmujące stały nadzór nad jego przebiegiem, zabezpieczenie medyczne, liczenie i wydawanie amunicji, kontrolę stanu psycho-fizycznego uczestników – wszystko to wymaga wiedzy i praktyki osób odpowiedzialnych. Po raz kolejny całość ćwiczeń funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Starem Bornem przebiegła płynnie i bez zarzutu.

Służba Więzienna jest formacją zbrojną i chociaż w codziennym toku służby nie wszyscy obcują z bronią, to każdy funkcjonariusz jest zobowiązany do sprawnego i profesjonalnego posługiwania się nią - pomagają nam w tym cyklicznie organizowane zajęcia praktyczne obejmujące całą kadrę jednostki. Trening strzelecki jest nieodłącznym elementem wpisanym w doskonalenie zawodowe każdego funkcjonariusza. Mobilizacja może nastąpić w każdej chwili dlatego niezbędnym jest pozostawanie w stałej gotowości o wykonywania zadań.

tekst i zdjęcia: mjr Monika Śmigasiewicz-Mikołajczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej