Dwunastu osadzonych szkoli się na poddaszu budynku Oddziału Zewnętrznego w Opatówku. To kolejni uczestnicy kursu budowlanego.

Odbywają się tam bowiem zajęcia praktyczne kursu technologa robót wykończeniowych. W rezultacie powstaną  dwa biura dla funkcjonariuszy. Oprócz sztuki remontowo-budowlanej uczestnicy kursu poznali też skuteczne sposoby poruszania się po rynku pracy oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014 – 2020.
- To już kolejna grupa osadzonych, która w trakcie pobytu w zakładzie karnym uzupełniła swoją wiedzę z zakresu prac budowlanych, a tym samy wzbogaci chłonny rynek pracy, po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności - podkreśla kpt. Paweł Jankowski, kierownik OZ Opatówek. - Do czasu wyjścia na wolność  zasilą przede wszystkim szeregi grupy gospodarczej funkcjonującej w Opatówku zajmującej się pracami konserwacyjnymi w oddziale.
Tekst: kpt. Robert Trembowelski
Zdjęcia: kpt. Paweł Jankowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej