Wobec skazanych stosowane są różne metody, by skłonić ich do refleksji nad zmianą dotychczasowego swojego postępowania. Jedną z dróg są spektakle profilaktyczno-wychowawcze.

W Oddziale Zewnętrznym w Opatówku skazani mogli ostatnio obejrzeć „Więzy krwi” w wykonaniu aktorów krakowskiego „Teatru Kurtyna”. Jest to inspirowana autentycznymi zdarzeniami opowieść o losach dwójki rodzeństwa. Sztuka prowokuje u widza pytania, dlaczego tak wielu młodych ludzi nie potrafi powstrzymać się od przemocy, zażywania środków odurzających czy fascynacji dla ignorujących ustalony porządek prawny czy normy moralne.    

Tekst: kpt. Robert Trembowelski
Zdjęcia: por. Karol Sadzik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej