Zakład Karny w Starem Bornem umożliwił kolejnej grupie osadzonych zdobycie uprawnień palacza centralnego ogrzewania. Stanowi to dla nich przepustkę do podjęcia pracy w kotłowni.

Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi i eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania. O tym, jak uczestnicy przyswoili przekazane im wiadomości, zweryfikował egzamin. Dodatkowo kursanci odbyli zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z aktywizacji zawodowej. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zakłada on podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po wyjściu na wolność. Uczestnicy zwiększyli jednak swoje szanse na zatrudnienie przy  obsłudze pieców jeszcze w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. - Już teraz 7 z nich zostanie skierowanych do pracy w kotłowniach w Starem Bornem i Oddziale Zewnętrznym w Opatówku. Pozostali planowani są natomiast do zatrudnienia w późniejszym terminie   - informuje ppor. Wojciech Kucharski, inspektor działu penitencjarnego.

Tekst i zdjęcia: kpt. Robert Trembowelski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej