W dniu 9.07.2020 r na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem Pan Dyrektor ppłk Janusz Wiśniewski zawarł umowę najmu nowo wybudowanej hali produkcyjnej z nowym kontrahentem firmą Windows 2000 reprezentowaną przez Pana Edmunda Główczewskiego.

Firma WINDOWS 2000 powstała w 1990 roku. Obszar jej działalności obejmuje produkcję okien, drzwi, fasad z PCV, aluminium i drewna. Intensywny rozwój przedsiębiorstwa sprawił że należy do czołowych producentów stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce północnej. Wysoką jakość okien i drzwi gwarantują certyfikaty i atesty.

Hala produkcyjna powstała w ramach realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów” (finansowana z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych, gdzie trafiają wpływy m. in. od skazanych, którzy wykonują odpłatnie pracę).

Zarówno Dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem ppłk Wiśniewski jak i Pan Edmund Główczewski zadeklarowali wolę współtworzenia miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w borneńskiej jednostce penitencjarnej w taki sposób aby praca sprzyjała oddziaływaniom resocjalizacyjnym na skazanych oraz przynosiła efektywne ekonomicznie wyniki poprzez produkcję dóbr lub świadczenie usług. Docelowo zatrudnienie przy produkcji okien znajdzie 50 skazanych.

 

Tekst : ppor. Arkadiusz Stempniewicz

Zdjęcia : zasoby Zakładu Karnego w Starem Bornem, ppor. Arkadiusz Stempniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej