W Zakładzie Karnym w Starem Bornem poszerzyło się grono elektryków. Wszystko za sprawą kursu zawodowego przeprowadzonego w Oddziale Zewnętrznym w Opatówku.

Praca stanowi bardzo ważny element w resocjalizacji skazanych. Uczy bowiem odpowiedzialności i  systematyczności. Przy zatrudnieniu pożądane są jednak kwalifikacje kandydatów. Osadzeni, którzy ich nie posiadają, mogą nadrobić zaległości uczestnicząc w kursach zawodowych.  15 lipca zakończył się kurs elektryka z uprawnieniami do 1 kV połączony z zajęciami z aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Stanowił on realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego z funduszy europejskich. Celem kursu było przygotowanie jego uczestników do aktywnego poszukiwania pracy, a przede wszystkim do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.  Program zajęć obejmował m.in. zapoznanie skazanych z przepisami i normami, umiejętnym posługiwaniem się dokumentacją techniczną, zasadami budowy i działania urządzeń i instalacji, przeprowadzania badań,  pomiarów i przeglądów. Do tego oczywiście doszły kwestie związane z zasadami bhp i ppoż.

tekst: kpt. Robert Trembowelski
zdjęcia: plut. Łukasz Archacki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej