Podpisaliśmy kolejne porozumienie w sprawie zatrudnienia skazanych.

W ramach wieloletniej współpracy z rożnymi instytucjami samorządowymi miasta i gminy Bobolice, skazani z Zakładu Karnego w Starem Bornem ponownie rozpoczęli pracę na rzecz lokalnej społeczności - osadzeni zatrudnieni zostali przy pracach porządkowych i pomocniczych na terenie miasta i gminy Bobolice. Współdziałanie w procesie zatrudnienia skazanych ma na celu sprzyjanie resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwia osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych. Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych nie tylko na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych ale również przygotowując skazanych do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne. W realizacji zadań resocjalizacyjnych współdziała przede wszystkim ze stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kuratorami.

 

tekst: mjr Monika Śmigasiewicz-Mikołajczak

zdjęcia: mjr Piotr Rybiński


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej