W dniu 16.07.2020r. w bobolickim muzeum odbyło się spotkanie mające na celu powołanie nowej Rady Muzeum.

Po przywitaniu gości Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach Pani Izabela Helman wręczyła akty powołania do Rady Muzeum w Bobolicach. Pan Dyrektor borneńskiej jednostki ppłk Janusz Wiśniewski został wybrany na kolejną już kadencję do Rady Muzeum. Na spotkaniu Pani Dyrektor Helman przedstawiła plan działalności muzeum w nadchodzącym czasie oraz poinformowała o inwestycjach związanych z zakupem nowych eksponatów do muzeum, które są tym bardziej cenne, gdyż zostały wytworzone na ziemi bobolickiej.

Muzeum w Bobolicach powstało na bazie Izby Muzealnej utworzonej w 2002r. Gromadzi, przechowuje i udostępnia eksponaty archeologiczne, militarne, narzędzia i przedmioty codziennego użytku, zarówno poniemieckie oraz przywiezione przez polskich osadników po II Wojnie Światowej, wszelkie dokumenty odnoszące się do bogatej historii ziemi bobolickiej oraz Pomorza Środkowego. Ponadto zbiera numizmaty, odznaczenia i medale, wytwory sztuki ludowej i artystycznej a także okazy przyrodnicze. Zbiory są udostępniane zwiedzającym w formie wystaw stałych w siedmiu działach: archeologicznym, etnograficznym, galerii, historii Bobolic, militariów, przyrodniczym oraz co ważne sztuki więziennej. Co dwa lata organizowana jest bowiem wystawa więziennej twórczości, która ma pokazać społeczeństwu, że osoby pozbawione wolności są również bardzo zdolni, potrafiący tworzyć. Dodatkowo rękodzieło jest sztuką mającą walory wychowawcze i ma duże znaczenie w procesie resocjalizacji. Wystawianie prac to wzbogacanie osobowości autorów, które może przysłużyć się skorygowaniu cech sprzyjających właściwemu funkcjonowaniu przede wszystkim na wolności. Swoje zdolności oraz talenty artystyczne mieli okazję prezentować osadzeni z kilku okręgów penitencjarnej Polski.

 

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Arkadiusz Stempniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej