Jak zdobyć legalne środki na utrzymanie po wyjściu na wolność? Jak skutecznie starać się o pracę? Gdzie można uzyskać pomoc?

Na te i inne pytania mogli uzyskać odpowiedź odbywający karę w Zakładzie Karnym w Starem Bornem i podległym mu Oddziale Zewnętrznym w Opatówku .Wszelkie wątpliwości i niejasności starali się rozwikłać pracownicy opieki społecznej oraz urzędu pracy. Jednostka cyklicznie zaprasza ich na spotkania w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób pozbawionych wolności, po zakończonej karze. Udział skazanych jest dobrowolny. Są jednak zachęcani przez wychowawców by wzięli w nich udział, gdyż pozwoli im to  być odpowiednio przygotowanym do życia po opuszczeniu więziennych murów. Osadzonych najczęściej interesują kwestie związane ze świadczeniami z pomocy społecznej, z podniesieniem kwalifikacji zawodowych przy wsparciu "pośredniaka", czy założeniem  własnego biznesu. Nie brakuje również pytań o zobowiązania alimentacyjne.

Tekst: kpt. Robert Trembowelski
Zdjęcia: por. Karol Sadzik, kpt. Robert Trembowelski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej