Informujemy, że 8 lutego 2020 r. w Oddziale Zewnętrznym w Opatówku nie będą udzielane widzenia. Spowodowane to jest wdrażaniem nowej bazy danych osób pozbawionych wolności, w której widzenia są ewidencjonowane.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej