Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem oraz Oddziału Zewnętrznego w Opatówku, przedłuża się począwszy od dnia 14 lipca 2020 r. godzina 09:00 na okres 14 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymanie:

zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;

udzielanie osadzonym widzeń;

przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym;

odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych

2.  Przywraca się realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych
w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia
i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Starem Bornem wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Opatówku podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej