W oparciu o artykuł 247 Kodeksu Karnego Wykonawczego, począwszy od dnia 29.03.2022 r , na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem obowiązywały będą poniższe uregulowania:

1. Widzenie trwa 60 minut,

2.  W widzeniu uczestniczyć mogą maksymalnie dwie osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i dwoje niepełnoletnich dzieci lub dwie osoby pełnoletnie i jedno niepełnoletnie dziecko,

3. Nie będą realizowane widzenia o których mowa w art. 105a§3 Kkw,

4. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza,

5. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

 

 Ewentualne przedłużenie w/w ograniczeń  nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego Wykonawczego.
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej