Każda wizyta skazanych w bobolickim muzeum, to coś więcej niż kontakt z dorobkiem historycznym i sztuką.

Zwiedzanie przez skazanych Muzeum Regionalnego w  Bobolicach to jedna z form współpracy placAktualnościówki z Zakładem Karnym w Starem Bornem. Stanowi to element resocjalizacji skazanych, którzy  przez to poznają historię, kształtują swoją postawę patriotyczną, uczą się szacunku do dorobku pokoleń. Są też inspirowani, by pokazać swoją lepszą stronę osobowości. Tak też było podczas ostatniej wizyty odbywających karę w Zakładzie Karnym w Starem Bornem i Oddziału Zewnętrznego w Opatówku. Kierownik Bronisław Malinowski oprowadził ich po wszystkich działach muzeum, omawiając poszczególne eksponaty. Szczególną uwagę zwracał na wystawę twórczości więziennej, na której prezentowane są wyłącznie prace osób pozbawionych wolności. Kierownik zachęcał osadzonych, by nie bali się społeczeństwu ukazać swojego talentu. Namawiał ich więc by tworzyli prace na konkurs organizowany co dwa lata. Dziękował też i prosił o więcej mówiąc o renowacji przez skazanych przedmiotów przekazywanych muzeum przez darczyńców.  

tekst: kpt. Robert Trembowelski
zdjęcia: por. Karol Sadzik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej