Zachęcanie do zdrowego trybu życia i nie sięgania po używki, to nieustanne zadanie kadry penitencjarnej względem swoich podwładnych. Szukane są rozmaite sposoby w dotarciu do świadomości skazanych.

W ostatnim okresie odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym Opatówku obejmowani są wzmożonymi oddziaływaniami z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Oprócz udziału w programach readaptacji społecznej o ww. tematyce, zachęca się ich również do spotkań edukacyjnych. Prowadzone są one w duchu dialogu motywującego, by zachęcić skazanych do dbania o własne zdrowie i zapobiegać sięgnięciu po dopalacze i inne substancje odurzające. Pierwsze ze spotkań prowadziła więzienna psycholog, natomiast podczas drugiego skazani mieli okazję wysłuchać i porozmawiać na te tematy z  Izabelą Jadwiżyc z  Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej  w Szczecinku. - Szczegółowo zostały omówione konsekwencje poszczególnych substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Przeanalizowane zostały czynniki ryzyka, które wpływają na tendencję do uzależnienia, ale również  sięgnięcia po środek odurzający w warunkach izolacji – informuje organizator szer. Marta Młodzianowska, młodszy psycholog. - Pani Izabela Jadwiżyc odpowiadała na pytania skazanych i prowadziła z nimi burzliwą dyskusję na temat tego, jak zapobiegać zażywaniu dopalaczy oraz innym substancjom psychoaktywnym. Prelegentka odwoływała się do przypadków z własnego doświadczenia zawodowego, i tym samym w ciekawy, niekonwencjonalny sposób, przekazała wiedzę na temat substancji niebezpiecznych dla życia człowieka. Zachęcała skazanych do świadomego podejmowania decyzji w swoim życiu wskazując na związek pomiędzy wyborami człowieka a konsekwencjami.
Szer. Marta Młodzianowska jest przekonana, że I. Jadwiżyc ukierunkowała skazanych do refleksyjnego spojrzenia na dotychczasowe życie i wprowadzenia zmian, które mogą wpłynąć na poprawę jakości codziennego funkcjonowania, nawet w warunkach izolacji penitencjarnej.

Tekst i zdjęcie: kpt. Robert Trembowelski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej