Od 24 lat na terenie Zakładu Karnego w Oleśnicy, obecnie Oddziału Zewnętrznego ZK nr 1 we Wrocławiu odbywają się 2 razy w roku spotkania mające charakter integracji rodzin ze skazanymi.

Nawet krótkie okresy rozłąki członków rodziny czasem mogą się zakończyć jej dezorganizacją, szczególnie jeżeli dochodzi do tego trudna sytuacja w jakiej znajduje się skazany. Prowadząc spotkanie świąteczne staramy się zminimalizować skutki rozłąki z rodziną. Skazani dostają namiastkę tego ważnego w życiu czasu dla większości rodzin. W czasie spotkania zarówno skazani jak i rodziny mają okazję porozmawiać z wychowawcami, wychowawcy mogą zaobserwować jakie relacje łączą ich podopiecznych z rodzinami. Spotkania tego typu mają niewątpliwie pozytywny wpływ na atmosferę panującą w jednostce jak również na społeczny odbiór wykonywania kary pozbawienia wolności.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej