W związku z przywróceniem z dniem 1 czerwca 2021 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:
  • w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby pełnoletnie (liczba osób niepełnoletnich jest nieograniczona),
  • widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku, bez stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających bezpośredni kontakt,
  • obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonymi i osobami odwiedzającymi,
  • uczestnicy widzenia sa zobowiązani w jego trakcie do używania maseczek zakrywających usta i nos oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.
  • widzenie odbywa się wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
  • wejście na teren jednostki odbywa się po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 71 398 07 00 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_ozolesnica@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach 7:15 – 12:15, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Zapisy na widzenia możliwe od 24 maja 2021 r.

Widzenia udzielane są w dniach: czwartek i niedziela w godzinach 8:00 – 15:00.

Stanowiska SKYPE od 1 czerwca 2021 roku będą funkcjonowały w niedzielę, poniedziałek i czwartek zgodnie z sporządzonymi wykazami.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej