W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 27.11.2021 r. widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego. Osoby, które zostały zapisane na widzenia w dniu 28 listopada 2021 roku, zostaną wpuszczone.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

1. W widzeniu uczestniczyć będzie mogła maksymalnie jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

3. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

4. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 713980700, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_ozolesnica@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 7:15 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach: czwartek i niedziela w godzinach od 8:00 do 15:00.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej