W ramach współpracy Oddziału Zewnętrznego w Oleśnicy Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu z kuratorem zawodowym przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, Schroniskiem św. Brata Alberta w Szczodrem ruszyła kolejna edycja programu readaptacji skazanych „KURATOR”

Dozór kuratora jest formą oddziaływania wychowawczego na osobę skazaną z warunkowym zawieszeniem wykonania kary lub warunkowo przedterminowo zwolnioną z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Szczególnie ta druga forma dozoru kuratorskiego wydaje się istotną w przygotowaniu skazanych do życia na wolności przy współpracy Kuratorskiej Służby Sądowej i Służby Więziennej. Takie komplementarne rozumienie procesu resocjalizacji, zapewnia ciągłość czynności wychowawczych, zwłaszcza, jeżeli skazany odbywa karę w systemie programowanego oddziaływania. Realizacja programu ma na celu przedstawienie również innych instytucji i organizacji, do których skazani mogą się zwrócić o pomoc po opuszczeniu zakładu karnego m.in. takich jak: Miejskie (Gminne) Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, schroniska i noclegownie, organizacje pożytku publicznego i III sektora. Powyższy program realizowany jest w tutejszej jednostce cylkicznie i cieszy się dużym zainteresowaniem skazanych.

Tekst i zdjęcia:
chor. Maciej Łakomy
chor. Grzegorz Palamarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej