Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. (poz. 297) w dniu 30.11.2018 r. zniesiony został Zakład Karny w Oleśnicy a w dniu 1 grudnia 2018 r. został utworzony w Oleśnicy Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

W związku z powyższym informuję, że korespodencja adresowana do osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy (zniesionym Zakładzie Karnym w Oleśnicy), a także korespondencja, której adresatem był zniesiony organ postępowania wykonawczego powinna być kierowana na adres:

 

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 35

50-211 Wrocław

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej