W dniu 10 czerwca 2023 roku Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu odwiedził aktor teatralny, telewizyjny i filmowy – Lech Dyblik

Lech Dyblik do Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu przyjechał na zaproszenie personelu Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Spotkanie z aktorem miało miejsce w świetlicy jednego z pawilonów mieszkalnych, w związku z czym w wydarzeniu mogli uczestniczyć wszyscy chętni osadzeni, szczególnie ci, którzy obecnie uczestniczą w procesie psychoterapii uzależnień oraz absolwenci oddziaływań prowadzonych w ramach Oddziału Terapeutycznego – z możliwości takiej skorzystało 50 skazanych. Aktor w sposób niezwykle autentyczny podzielił się częścią historii własnego życia i już na początku wskazał, iż nie zamierza dawać "dobrych rad",  a jedyne co może zrobić to opowiedzieć o swoim życiu, własnej walce z nałogiem oraz o tym, co pomaga mu od ponad 30 lat trwać w abstynencji. Podczas wypowiedzi wskazał na istotę uczciwości wobec siebie samego, wagę przebaczenia oraz przewartościowania własnego życia. Osadzeni z zaciekawieniem uczestniczyli w spotkaniu, a historia, którą podzielił się z nimi nasz gość, skłoniła ich do refleksji - tak w trakcie jak i już po spotkaniu, skazani podkreślali autentyczą postawę aktora oraz szczerość przekazywanych przez niego informacji dotyczących uzależnienia.

Jesteśmy wdzięczni Panu Lechowi za przybycie do naszej jednostki, za poświęcony czas i podzielenie się cennymi refleksjami. Mamy nadzieję, że spotkanie z Artystą, choć pierwsze w tutejszym Oddziale Terapeutycznym, nie będzie ostatnim, bowiem jak sam aktor wskazuje cyt. "... dla ludzi w rozsypce pozytywnie przesłanie jest niezmiernie istotne...".

Tekst: st. szer. Natalia Zarzyczna

Zdjęcia: por. Ernest Drozd

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej