Wzorem poprzednich lat, w ubiegłą niedzielę tj. 17 grudnia 2023r. w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu zorganizowano świąteczny mityng opłatkowy

Już kolejny raz nasi podopieczni z Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu OZ Moszczaniec gościli przedstawicieli lokalnych grup AA z Podkarpacia, jak również naszych dawnych pozostajacych w trzeźwości pacjentów tutejszego oddziału. Stało się już tradycją, że tego rodzaju mityngi organizujemy przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą przy Urzędzie Gminy w Jaśliskach. Spotkaniu w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyły liczne, cenne świadectwa i dowody na to, że życie w trzeźwości jest możliwe do osiągnięcia przez każdego – warunkiem jest systematyczna praca nad sobą, pokonywanie własnych słabości i wprowadzanie zmian w dotychczasowych destrukcyjnych nawykach. Uczestnicy zwracali uwagę na to, że konieczność ponoszenia wysiłku w procesie trzeźwienia, jednak zmiana stylu życia, poprawa jego jakości i polepszanie relacji z bliskimi zdecydowanie rekompensuje ten wysiłek. W mityngu uczestniczyło blisko 50 osób, a po jego zakończeniu wszystkich zaproszono na przedświąteczny poczęstunek. Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za udział w mityngu, a wszystkim, w tym  trwającym w trzeźowści, tutejszy Zespół Terapeutyczny składa najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2024 roku.

Tekst i zdjęcia: kpt. Jarosław Futyma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej