W dniu 09 marca 2023 r. funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie wdrożyli do realizacji program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”, przekazując jednocześnie informacje dotyczące trwającego procesu rekrutacji do naszej formacji

Lekcja z zakresu edukacji prawnej

W spotkaniu na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie, dwoje naszych funkcjonariuszy, realizując jedno z zadań ustawowych postawionych przed naszą formacją określone w art. 2 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji prawnej i prewencji przestępstw dla młodzieży. Jednym z elementów spotkania było przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy z zakresu prawa, tj. czym ono jest, jakie są jego rodzaje, jakie funkcje pełni oraz jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie norm prawnych. Celem był wzrost świadomości młodych ludzi w tym zakresie a tym samym przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży poprzez uświadomienie, że złamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość – te zawodowe i społeczne ale też te edukacyjne czy rodzinne. W zajęciach uczestniczył jeden z naszych podopiecznych odbywający karę za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione pod wpływem alkoholu z art. 178a § 4 Kodeksu karnego, który na swoim przykładzie wskazał negatywne efekty podejmowanych przez siebie przestępczych działań, opowiedział o ograniczeniach związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności tj. ograniczeniem kontaktu z rodziną, brakiem dostępu do social mediów, przebywaniem kilkadziesiąt kilometrów od własnego domu a w szczególności przebywaniem w izolacji więziennej. Przekazał też zebranym młodym ludziom, że pozbawienie wolności to trudne doświadczenie, przestrzegł przed popełnianiem zachowań przestępczych oraz krytycznie odniósł się do swojego zachowania na wolności przez które trafił do zakładu karnego. 

Rekrutacja do Służby Więziennej

Kolejnym elementem, który poruszony był podczas spotkania z młodzieżą była promocja i popularyzacja wiedzy o Służbie Więziennej, o specyfice wykonywanych obowiązków, a także o wymogach jakie muszą spełnić kandydaci do naszej formacji. Uczniowie, którzy niedługo staną przed wyborem dotyczącym swojej przyszłości zawodowej zostali również zapoznani z możliwościami jakie niesie za sobą wstąpienie do Służby Więziennej, w tym poprzez podjęcie decyzji o studiowaniu w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości.

Tekst: mjr Marek Jakubus

Zdjęcia: mł. chor. Natalia Rembacka; st. sierż. Piotr Łątka.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej