W dniu 27.01.2023r., funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu wzięli udział w organizowanym w Dulki upamiętnieniu Ofiar Holocaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu  ustanowiony został 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych celem uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego mordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Na Podkarpaciu zorganizowane obchody tego dnia odbywają się od piętnastu lat, także z udziałem funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wśród wielu organizatorów tego przedsięwzięcia jest między innymi Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, a także  samorządy, instytucje i stowarzyszenia lokalne.  Odpowiadając na zaproszenie na tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu wzięli udział w upamiętnieniu organizowanym na dukielskim cmentarzu żydowskim. Z głównym organizatorem tego przedsięwzięcia Panem Jackiem Koszczanem, założycielem i prezesem „Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla”, a jednocześnie inicjatorem i budowniczym pomnika upamiętniającego 70 rocznicę zagłady dukielskich Żydów, współpracujemy już od wielu lat. Współpraca ta przekłada się na wspólny udział w lokalnych przedsięwzięciach historycznych ale też na budowanie wiedzy i wrażliwości skazanych, którzy poprzez udział w zajęciach edukacyjnych poznają historię społeczności żydowskiej, także tą tragiczną związaną z wydarzeniami, które upamiętniane są corocznie  właśnie 27. dnia stycznia.

mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: dzięki uprzejmości organizatorów.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej