W ubiegłą niedzielę, 22 października 2023r., świętowano XXIII rocznicę działalności grupy AA Opoka, która funkcjonuje przy Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie

Jednym z celów wspólnoty Anonimowych Alkoholików jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Walka z uzależnieniem jest niezbędnym elementem readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Zarówno program 12 Kroków realizowany przez wspólnotę AA, jak i założenia programowe oddziału terapeutycznego w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu zakładają osiągnięcie tego nadrzędnego celu. Z okazji kolejnej rocznicy istnienia grupy AA Opoka, przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśliskach zorganizowano mityng wolnościowy otwarty. Odwiedziło nas wielu przyjaciół i sympatyków. Udział wzięli oczywiście podopieczni tutejszego oddziału terapeutycznego, zaproszeni osadzeni z oddziałów terapeutycznych przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie i Uhercach Mineralnych, a także przedstawicielki grupy Al-anon ze Stalowej Woli i Tarnobrzega. Najliczniejszą grupę stanowili goście z wolnościowych grup Anonimowych Alkoholików, praktycznie z całego województwa podkarpackiego. Dodatkowo istotny był również aspekt pogłębiania znajomości i integrowania się kadry terapeutów, psychologów i wychowawców z naszego regionu. Wydarzeniu towarzyszyła szczera i przyjazna atmosferze, a także możliwość usłyszenia licznych świadectw o trzeźwym życiu osób uczestniczących. Dzięki wypowiedziom uczestników, ich relacji o trwaniu w abstynencji i wprowadzanych zmianach w życiu, bliższa staje się perspektywa możliwości odpowiedzialnego, wartościowego i trzeźwego życia bez alkoholu. Po zakończonym mitingu, zgodnie z wieloletnią tradycją uczestnicy mieli możliwość wspólnego grillowania i spędzenia czasu na budujących rozmowach.

Wszystkim przybyłym gościom i współorganizatorom  serdecznie dziękujemy!

Tekst: kpt. Jarosław Futyma

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej