Z okazji XXII rocznicy działalności przy Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu.

Z tej okazji w dniu 28 sierpnia Zespół Terapeutyczny, przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśliskach zorganizował mityng wolnościowy otwarty. Tradycyjnie odwiedziło nas wielu przyjaciół i sympatyków, blisko 70 osób. Podopieczni tutejszego Oddziału Terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu, zaproszeni osadzeni z Łupkowa, oddziałów terapeutycznych przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie i Uhercach Mineralnych, a przede wszystkim liczni członkowie wolnościowych grup AA z całego Podkarpacia.

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne w latach 2020 i 2021 mitingi rocznicowe nie odbyły się, stąd tegoroczny był długo wyczekiwanym wydarzeniem w środowisku Anonimowych Alkoholików. Spotkaniu towarzyszyła przyjazna atmosferze, a przede wszystkim można było usłyszeć szczere świadectwa o trzeźwym życiu osób uczestniczących. Dzięki wypowiedziom uczestników, ich relacji o trwaniu w abstynencji i wprowadzanych zmianach w życiu bliższa staje się perspektywa możliwości odpowiedzialnego, wartościowego i trzeźwego życia bez alkoholu.

Tradycyjnie oprócz możliwości spotkania się z grupami wolnościowymi, istotnym był aspekt pogłębiania znajomości i integrowania kadry terapeutów, psychologów i wychowawców z naszego regionu.

Nasi podopieczni kolejny raz zyskali możliwość skonfrontowania się z czasem spędzonym w przyjaznej, miłej i szczerej atmosferze, bez używania alkoholu. Po zakończonym mitingu, dzięki sprzyjającej pogodzie uczestnicy mieli możliwość wspólnemu grillowaniu i spędzeniu czasu na budujących rozmowach.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy!

Tekst: Kpt. Jarosław Futyma

 

Grafika AA.png

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej