19 kwietnia 2023 r., w ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU” funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie przeprowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Klimkówce

Po ustaleniu terminu i zakresu merytorycznego z przedstawicielem Szkoły Podstawowej w Klimkówce, dwoje wychowawców z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu przeprowadziło zajęcia w ramach programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Uczniowie klas VII i VIII zostali zapoznani z modułem dotyczącym edukacji prawnej, który ma na celu uwrażliwić młodzież na to czym jest prawo, jakie są jego rodzaje, jakie wartości ma chronić i czemu zapobiegać. Tego typu oddziaływania mają charakter profilaktyczny i mają uświadomić młodzieży, że warto przestrzegać prawa i żyć zgodnie z jego zasadami.

Kolejnym elementem spotkania było przedstawienie przez jedengo z osadzonych, własnych doświadczeń związanych z naruszeniem przepisów prawa. Opowiedział on o negatywnych konsekwencjach swojego nieodpowiedzialnego zachowania, a także o stratach jakie ponosi on i jego bliscy w związku z odbywaniem kary pozbawiania wolności. Odnosząc się krytycznie do swojego zachowania, przekazał zebranym młodym ludziom, że skazanie i pozbawienie wolności to trudne doświadczenia, a tym przestrzegał przed naruszeniem prawa.

Zebranej na tych nietypowych zajęciach młodzieży przekazano także informacje o naszej formacji tj. jakie zadania stoją przed Służbą Więzienną, czym na co dzień zajmują się funkcjonariusze oraz jakiego typu oddziaływania prowadzimy wobec sprawców przestępstw. Zachęcano także uczniów do zaangażowania się w naukę, zainteresowania się ofertą edukacyjną klas mundurowych, a w przyszłości być może wstąpienia do służby w naszej formacji.

Tekst: mjr Marek Jakubus

Zdjęcia: mł. chor. Natalia Rembacka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej