W dniu 24.02.2023r., w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu przeprowadzono prelekcję związaną z przypadającym kilka dni wcześniej Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego

Jak co roku w lutym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, kiedy to w sposób szczególny przypominamy o potrzebie ochrony poprawności i  różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Z uwagi na powyższą ideę, a tym samym promocję naszego języka ojczystego kadra penitencjarna zorganizowała spotkanie skazanych z Panią Lidią Zielonką, emerytowaną nauczycielką języka polskiego w SP w Zarszynie, a także pisarką i współautorką książki „Pseudonim Weksler. Opowieść o Rudolfie Probście”.  Pani Lidia przedstawiła osadzonym dwie prezentacje multimedialne – w pierwszej zwróciła uwagę skazanych na zasady dobrej, zgodnej z zasadami językowymi komunikacji międzyludzkiej, a w drugiej odnosiła się do ww. książki, w tym jej walorów językowych i historycznych. Prelekcja miała więc walor edukacyjny w zakresie ważności stosowania w codziennym życiu poprawnej polszczyzny – bo, z jednej strony świadczy to o naszym szacunku do własnych korzeni, a z drugiej, ułatwia wzajemną komunikację i zapobiega nieporozumieniom. Ten walor prelekcji połączono z elementami edukacji historycznej odwołującej się do przywołanej w ww. książce historii bohatera lokalnej społeczności.

Tekst i zdjęcia: kpt. Magdalena Bloch.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej