W dniu 19.01.2024r., funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Pełniący na co dzień służbę w dziale ochrony funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie  szer. Grzegorz Wawryszczuk od osiemnastu  lat honorowo oddaje krew i jak dotąd oddał dwadzieścia trzy litry tego najcenniejszego daru, jaki można dać innemu człowiekowi. W dniu 19 stycznia 2024r., w sanockiej placówce Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nasz funkcjonariusz  uczestniczył w uroczystości wręczenia odznak „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, gdzie z rąk Pani Dyrektor RCKK w Rzeszowie i Pana Prezesa Zarządu Podkarpackiego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, odebrał to prestiżowe  wyróżnienie. Ministerialna odznaka nadawana jest  od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Liczymy na to, że taka prospospołeczna postawa funkcjonariusza łupkowskiej jednostki penitencjarnej wpłynie na jeszcze szersze rozpropagowanie idei honorowego oddawania krwi wśród członków naszej formacji, która od wielu lat uczestniczy w różnego rodzaju lokalnych i ogólnokrajowych akcjach oddawania krwi,  takich jak chociażby "Nasza Krew Nasza Ojczyzna”.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: por. Ernest Drozd  i dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Sanoku.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej