W dniu 25.08.2023r., na terenie Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu gościliśmy członków Chrześcijańskiego Klubu Motocyklowego Boanerges

Boanerges czyli zgodnie z hebrajskim określeniem zawartym w Ewangelii św. Marka „synowie gromu”  - taką nazwę przyjęli w 1997 roku członkowie Chrześcijańskiego Klubu Motocyklowego, którzy mając różne doświadczenia życiowe, dziś jak sami o sobie mówią  „pracują lub uczą się, wychowują dzieci  i …jeżdżą ma motocyklach głosząc Dobrą Nowinę - słowem są  ludźmi, którzy spotkali Boga na swojej drodze i  postanowili przy Nim ostro wyhamować”. Teraz dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi – w szczególności tymi, którzy  są na życiowych zakrętach i nie udało się im dotąd zatrzymać,  a tym samym uwolnić od negatywnych emocji i skłonności oraz zrezygnować z uzależnień, tak by wziąć życie w swoje ręce. Osadzeni  uczestniczący w wydarzeniu mogli się na własne oczy przekonać, że porzucenie ryzykownych, a często też destrukcyjnych  zachowań, wcale nie oznacza rezygnacji z ciekawego życia i realizacji pasji pozwalających na zgodne z porządkiem prawnym  i zasadami współżycia społecznego funkcjonowanie w społeczeństwie a także radzenie sobie z emocjami i problemami.  W spotkaniu wzięli udział  między innymi skazani odbywający aktualnie terapię dla osób uzależnionych od alkoholu, w związku z czym nie zabrakło też przekazu dotyczącego tego jak ważne są bezpieczne i trzeźwe zachowania  na drodze. Uczestnicy wydarzenia – szczególnie niektórzy zafascynowani motoryzacją – mogli też dopytać naszych gości o to jakimi parametrami technicznymi wyróżniają się ich motocykle.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: ppor. Maciej Drozd

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej