13 grudnia 1981 r. jest datą która na stałe zapisała się w  powojennej historii Polski.

40 lat temu na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, Rada Państwa wprowadziła w Polsce stan wojenny. Był to jeden z najtrudniejszych i zarazem najtragiczniejszych momentów w historii powojennej Polski. Internowania, pacyfikacje zakładów pracy, terror, godzina milicyjna a przede wszystkim dziesiątki ofiar, które pochłonął ten okres, zapisały na czarno karty historii naszego kraju.
Pomimo, że zdarzenia te miały miejsce stosunkowo niedawno, wiele młodych osób posiada znikomą wiedzę na temat stanu wojennego. W tej grupie jest także wielu osadzonych. Dlatego też rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce stała się doskonałą okazją do tego aby przybliżyć skazanym ten okres historii. Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Przemyślu oraz Oddziału Zewnętrznego w Medyce przygotowała dla osadzonych wiele inicjatyw, nawiązujących do okresu stanu wojennego, których celem była edukacja historyczna a także uczczenie pamięci ofiar tych tragicznych wydarzeń. W zakładowym radiowęźle emitowana była audycja tematyczna o stanie wojennym. Skazani mieli także możliwość wykazania się wiedzą o tym okresie poprzez udział w konkursie historycznym. Natomiast w Oddziale Zewnętrznym w Medyce gościliśmy historyka – dr. Grzegorza Szopę – kierownika Zakładu Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, który poprowadził wykład dla osadzonych podczas którego opowiedział o przyczynach i skutkach wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Edukacja historyczna osób pozbawionych wolności jest jednym z elementów procesu resocjalizacji i ma na celu przybliżenie skazanym ważnych wydarzeń z historii naszego kraju oraz kształtowanie postaw patriotycznych osadzonych.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski 
Zdjecia: kpt. Robert Stefanowicz 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej